Het idee om een speeltuin te realiseren is ontstaan bij een van onze leden. Met de realisatie van de speeltuin denken wij dat de sociaal maatschappelijke functie van De Kinderboerderij nog beter wordt ingevuld. Er is een nauwe samenwerking met de Kinderboerderij, omdat zij de verantwoordelijkheid na realisatie op zich nemen.

Binnen de omheining van De Kinderboerderij is het mogelijk om veilig en onder toezicht in de speeltuin te kunnen spelen. De speelgelegenheid krijgt een polders karakter, is bedoeld voor jong en oud en is een plek waar kinderen kunnen klimmen en klauteren.

De speeltuin is toegankelijk voor kinderen met en zonder beperking. Dit ook ingegeven doordat de nog bestaande wijkspeelvoorzieningen deze toegankelijkheid niet hebben.

Beschrijving speeltuin
Bij de ontwikkeling van de plannen hebben we besloten dat de speeltuin aan onderstaande doelstellingen c.q. eisen moet voldoen:
    • Toegankelijkheid voor alle kinderen
    • Veiligheid
    • Bespeelbaarheid en ontwikkelingsgericht
    • Niet seizoensgebonden
    • Ontwerp en toestellen hebben relatie met de polder

Dit uit zich concreet in de volgende speelaanleidingen en elementen:
    • Waterbaan met hoogteverschillen en sluisjes
    • Maaidorser met een agrarisch thema
    • Vogelnestschommel
    • Klimmen en klauteren met palen, rekken en touwen
    • Zintuigen pad
    • Kabelbaan
    • Wiebelbrug
    • Diverse veerwippen
    • Zandspeeltafel en speelbord
    • Glijbaan

Binnenkort laten we meer zien over het definitieve ontwerp van de speeltuin.


Aanpak en realisatie

In 2013 is een projectcommissie samengesteld die het plan van de speeltuin heeft bedacht. Deze commissie heeft in 2014 het plan verder uitgewerkt en in 2015 een vervolg gekregen. Er zijn verschillende partijen ingeschakeld om de haalbaarheid te onderzoeken;
    • De Kinderboerderij; de samenwerking en realisatie van de speeltuin
    • De Rabobank; financieringsmogelijkheden
    • De Gemeente; samenwerkingsmogelijkheden
    • Leveranciers van speeltuinen; offerte aanvraag

Het plan om een speeltuin te realiseren leek haalbaar, nu de werkelijke financiering nog. Nadat we in contact kwamen met Subsidiegezocht.nl leek de realisatie daadwerkelijk mogelijk. Op dit moment worden verschillende subsidieverstrekkers benaderd om een subsidie te verstrekken aan dit project. In het eerste kwartaal van 2015 hebben wij reacties ontvangen van mogelijke subsidieverstrekkers.


Wij vinden het ook nodig en belangrijk om activiteiten te organiseren, waarbij geld gegenereerd wordt ten behoeve van de realisatie van de speeltuin.
Twee belangrijke activiteiten die zijn georganiseerd zijn de zalmverkoop en de veiling:

Zalmverkoop

Zalmverkoop
De verkoop in 2013 en 2014;
leden van JCI Groot Schokland
hebben hun netwerk benaderd
voor de verkoop van gerookte zalm,
daarnaast stonden we op de kerstmarkt
van de Intratuin  Emmeloord en de
kerstmarkt in het centrum van Emmeloord.

   
Veiling
zaterdag 14 februari 2015 organiseerden wij een veiling, tijdens deze avond zijn diverse kavels geveild. Tijdens deze avond is ruim €16.000,- opgehaald voor de 80 ingebrachte kavels, waarbij het NSGK een verdubbelaar heeft ingezet. Hierdoor was de totale opbrengsten van de veiling zo’n €31.000,-

Veiling1       TEST        Veiling3


Kinderen denken mee

Om de doelgroep bij de realisatie van het project te betrekken zijn in november 2014 basisscholen in Emmeloord benaderd om mee te denken in het ontwerp van de speeltuin. De beste en meest haalbare uitkomsten van de ontwerpen uit de scholenwedstrijd zijn meegenomen in het definitieve ontwerp van de speeltuin. Hierbij is ook gekeken naar fysieke en financiële haalbaarheid. De winnaar van deze wedstrijd mag de nieuwe speeltuin openen.