JCI Groot Schokland (JCI GS) is gevestigd in Emmeloord en is aangesloten bij de vereniging Jaycees the Netherlands te Amsterdam. De vereniging is opgericht op 1 mei 1985.

JCI GS is voor veel mensen een unieke optie voor persoonlijke groei en ontwikkeling. JCI GS is, net zoals de maatschappij waarin zij opereert, continu in beweging.

Jaarlijks wordt er een bestuur gekozen, dit bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en een commissie-coördinator. De overige leden worden jaarlijks onderverdeeld in verschillende commissies, te noemen; leap (learning, education active program), leden en sport, feest en project.

JCI GS kent maandelijkse algemene ledenvergaderingen, deze vinden elke tweede maandag van de maand plaats. Daarnaast vergaderen de verschillende commissies meestal ook maandelijks met elkaar.

Doelen van het lidmaatschap zijn:
-       Ontwikkelen van individuele capaciteiten;
-       Bevorderen van contacten/netwerk;
-       Onderhouden van contacten met andere JCI’s.

Deze doelen worden bereikt door onder andere het bijwonen van de vergaderingen, voordrachten, lezingen, bedrijfsbezoeken, excursies, trainingen en verschillende projecten.